Kwartalnik Filmowy
Tom 14 ( 1964), Nr 1-2 (53-54)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry