Kwartalnik Filmowy
Tom 2 ( 1952), Nr 5-6

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry