Kwartalnik Filmowy
Tom 3 ( 1953), Nr 11-12

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry