Kwartalnik Filmowy
Tom 4 ( 1954), Nr 3-4 (15-16)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry