Kwartalnik Filmowy
Tom 6 ( 1956), Nr 1 (21)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry