Biuletyn Historii Sztuki
Tom 44 ( 1982), Nr 1-4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry