Biuletyn Historii Sztuki
Tom 48 ( 1986), Nr 2/4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry