Biuletyn Historii Sztuki
Tom 46 ( 1984), Nr 2/3

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry