Biuletyn Historii Sztuki
Tom 35 ( 1973), Nr 3/4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry