Biuletyn Historii Sztuki
Tom 34 ( 1972), Nr 3/4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry