Kronika Warszawy
Tom 4 ( 1973), Nr 4 (16)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry