Kwartalnik Filmowy
Tom 17/18 ( 1995/1996), Nr 12-13(72-73)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry