Biuletyn Historii Sztuki
Tom 25 (1963)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry