Biuletyn Historii Sztuki
Tom 53 (1991)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry