Biuletyn Historii Sztuki
Tom 34 (1972)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry