Biuletyn Historii Sztuki
Tom 37 (1975)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry