Biuletyn Historii Sztuki
Tom 61 (1999)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry