Biuletyn Historii Sztuki
Tom 28 (1966)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry