Biuletyn Historii Sztuki
Tom 59 (1997)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry