Biuletyn Historii Sztuki
Tom 57 (1995)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry