Biuletyn Historii Sztuki
Tom 58 (1996)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry