Biuletyn Historii Sztuki
Tom 32 (1970)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry