Biuletyn Historii Sztuki
Tom 18 (1956)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry