Biuletyn Historii Sztuki
Tom 20 (1958)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry