Biuletyn Historii Sztuki
Tom 13 (1951)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry