Biuletyn Historii Sztuki
Tom 41 (1979)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry