Biuletyn Historii Sztuki
Tom 47 (1985)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry