Biuletyn Historii Sztuki
Tom 17 (1955)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry