Biuletyn Historii Sztuki
Tom 62 (2000)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry