Biuletyn Historii Sztuki
Tom 36 (1974)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry