Biuletyn Historii Sztuki
Tom 30 (1968)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry