Biuletyn Historii Sztuki
Tom 46 (1984)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry