Biuletyn Historii Sztuki
Tom 40 (1978)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry