Biuletyn Historii Sztuki
Tom 64 (2002)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry