Biuletyn Historii Sztuki
Tom 45 (1983)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry