Biuletyn Historii Sztuki
Tom 12 (1950)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry