Biuletyn Historii Sztuki
Tom 21 (1959)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry