Biuletyn Historii Sztuki
Tom 72 (2010)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry