Biuletyn Historii Sztuki
Tom 54 (1992)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry