Biuletyn Historii Sztuki
Tom 14 (1952)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry