Ewolucja derywatów jako formy zabezpieczenia przed ryzykiem

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 58, Numer 1 (2006) s. 89-118
Tomasz Nieborak

 

do góry