"Tradition und Fortschritt im Recht", Joachim Gernhuber, Tübingen 1977 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 33, Numer 1 (1981) s. 247-248
, Joachim Gernhuber (aut. dzieła rec.)

 

do góry