Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 33 ( 1981), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry