Czasopismo Prawno-Historyczne
Tom 10 ( 1958), Nr 1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISSN 0070-2471

do góry