Ochrona Zabytków
Tom 48 ( 1995), Nr 3-4 (190-191)

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247

do góry