Renesansowy zamek żelazny, domniemane dzieło Benvenuta Celliniego, ze skarbca królów francuskich, w kolekcji polskiej

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 497-521
Dariusz Kaczmarczyk

 

do góry