Biuletyn Historii Sztuki

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
ISSN 0006-3967

up