"Psałterz floriański i jego geneza", Mieczysław Gębarowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 80-85
Mieczysław Zlat , Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry