Klasztor Bonifratrów w Warszawie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 3 (1967) s. 405-416
Aldona Bartczakowa, Alina Sokołowska

 

do góry