Monstrancje ze sceną Powrotu Zwiadowców do Ziemi Kanaan. Hans Kolbe i Hieronim Wierix

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 157-163
Jan Samek

 

do góry